MU ONLINE

Tính năng hướng dẫn người chơi hoàn thiện nhất

Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15

Hướng dẫn nâng cấp item từ lv 1 đến lv 15

Nâng cấp item từ lv0 đến lv6

Cấp độTỉ lệ thành công nếu sử dụng Bless Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Soul Nếu thất bại
+0 lên +1 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0
+1 lên +2 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +1
+2 lên +3 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +2
+3 lên +4 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +3
+4 lên +5 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +4
+5 lên +6 100% 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +5

Nâng cấp item từ lv7 đến lv9

Cấp độTỉ lệ thành công nếu sử dụng Bless Tỉ lệ thành công nếu sử dụng Soul Nếu thất bại
+6 lên +7 Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0
+7 lên +8 Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0
+8 lên +9 Không sử dụng được 50% (75% nếu có luck) vật phẩm về +0

Nâng cấp item từ lv9 đến lv15

Cấp độSố lượng Bless cần Số lượng Soul cần Số lượng Chao cần Tỉ lệ thành côngNếu thất bại
+9 lên +10 50% (có luck 75%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao )
+10 lên +11 50% (có luck 70%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao )
+11 lên +12 45% (có luck 70%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao )
+12 lên +13 45% (có luck 70%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao )
+13 lên +14

40% (có luck 65%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao )
+14 lên +15

40% (có luck 65%) vật phẩm sẽ biến mất
(nếu không có bùa chao )

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100)- Chọn mục "Kết Hợp Bình Thường"

- Đặt vật phẩm cần nâng cấpsố lượng ngọc cần thiết. Sau đó bấm "Kết Hợp"Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket

Hướng dẫn chi tiết Hệ Thống Socket

Giới thiệu hệ thống Socket- Hệ thống socket là tính năng có từ phiên bản Season 4.

- Bằng việc gắn kết các Ngọc Nguyên Tố vào các vật phẩm có Socket sẽ làm tăng sức mạnh của vật phẩm lên 1 cách đáng kể.

- Ba bước để gắn ngọc nguyên tố vào vật phẩm socket:

 • + Bước 1:Tạo ra hạt nguyên tố
 • + Bước 2:Tạo ra ngọc nguyên tố
 • + Bước 3:Khảm ngọc nguyên tố vào vật phẩm

cac buoc ket hop vat pham socket trong mu online


- Những vật phẩm có thể trang bị Socket:

 • Ngọc Bích Kiếm

  Sword Breaker

 • Hoả Long Kiếm

  Flame Sword

 • Bá Vương Kiếm

  Imperial Sword

 • Gậy Quỷ Vương

  Imperial Staff

 • Gậy Giác Đấu

  Deadly Staff

 • Gậy Chiêm Tinh

  Demonic Staff

 • Cung Thiên Vũ

  Dark Stinger Bow

 • Quyền Trượng Đế Vương

  Absolute Scepter

 • Chùy Băng Tinh

  Frost Mace

 • Khiên Băng Tinh

  Frost Barrier Shield

 • Khiên Vinh Quang

  Crimson GLory Shield

 • Khiên Quỷ Vương

  Guardian Shield

 • Khiên Giác Đấu

  Salamender Shield

 • Bộ ONLINE

  Titan Set

 • Bộ Hoàng Long

  Brave Set

 • Bộ Anh Vũ

  Faith Set

 • Bộ Thiên Vũ

  Seraphim Set

 • Bộ Quỷ Vương

  Hades Set

 • Bộ Hủy Diệt

  Phantom Set

 • Bộ Bóng Ma

  Destroyer Set

 • Bộ Đế Vương

  Paewang Set

 • Bộ Nữ Hoàng

  Queen Set

Hạt nguyên tố

- Cách tạo Hạt Nguyên Tố:

+ Đến Elbeland(46:242) hoặc Lorencia(151:158) gặp Seed Master.
+ Chọn Tinh Chế Nguyên Tố.
+ Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Hạt Nguyên Tố.
+ Tỉ lệ thành công 86%
+ Nếu thất bại các loại ngọc sẽ bị mất, vật phẩm sẽ bị giảm cấp độ.

Vật PhẩmChi TiếtSố Lượng
Vật Phẩm Excellent +4 trở lên 1
Vật Phẩm Thần +4 trở lên 1
Đá Tạo Hóa   1
Ngọc Hỗn Nguyên   1
Ngọc Sáng Tạo   1
Zen   1,000,000

NPC Seed MasterQuá trình tạo Hạt Nguyên Tố

Tạo thành công- Các loại Hạt Nguyên Tố:

Hình ẢnhThuộc TínhTính Năng
Fire (Lửa) Tăng sức tấn công (theo từng cấp độ) / ma lực
Tăng tốc độ tấn công
Tăng max damage / ma lực
Tăng min damage / ma lực
Tăng damage / ma lực
Giảm lượng AG hao tổn
Water (Nước) Tăng tỉ lệ phòng thủ thành công
Tăng phòng thủ
Tăng khả năng chống đỡ của khiên
Giảm damage
Phản dame
Earth (Đất) Tăng thể lực
Wind (Gió) Tăng tốc độ hồi phục HP
Tăng thêm HP
Tăng thêm Mana
Tăng tốc độ hồi phục Mana
Tăng thêm AG
Tăng tốc độ hồi phục AG
Lightening (Sét) Tăng sát thương tối đa
Tăng tỉ lệ ra đòn sát thương tối đa
Tăng sát thương chí mạng
Tăng tỉ lệ ra đòn sát thương chí mạng
Ice (Băng) Tăng sức tấn công tuyệt chiêu
Tăng tỉ lệ tấn công chính xác
Tự động hồi HP sau khi giết quái
Tự động hồi Mana sau khi giết quái
Tăng độ bền của vật phẩm


Ngọc nguyên tố

- Cách tạo Ngọc Nguyên Tố:

+ Đến Elbeland(46:242) hoặc Lorencia(151:158) gặp Seed Master.
+ Chọn Ép Khuôn.
+ Đặt các vật phẩm cần thiết để tinh chế Ngọc Nguyên Tố.
+ Tỉ lệ thành công 83%
+ Nếu thất bại tất cả vật phẩm sẽ bị mất.

Vật PhẩmChi TiếtSố Lượng
Hạt Nguyên Tố Đã tạo ở bước 1 1
Khuôn Có thể nhặt trong lúc đánh quái 1
Ngọc Hỗn Nguyên   1
Ngọc Sáng Tạo   1
Zen   1,000,000

NPC Seed MasterQuá trình tạo Ngọc Nguyên Tố

Tạo thành công- Các loại Ngọc Nguyên Tố:

Hình Ảnh
Thuộc Tính
Tính Năng
Sức mạnh theo level
Lvl 1
Lvl 2
Lvl 3
Lvl 4
Lvl 5
Fire (Lửa)
Tăng sức tấn công (theo từng cấp độ) / ma lực
20
19
18
17
14
Tăng tốc độ tấn công
7
8
9
10
11
Tăng max damage / ma lực
30
32
35
40
50
Tăng min damage / ma lực
20
22
25
30
35
Tăng damage / ma lực
20
22
25
30
35
Giảm lượng AG hao tổn
40%
41%
42%
43%
44%

Hình Ảnh
Thuộc Tính
Tính Năng
Sức mạnh theo level
Lvl 1
Lvl 2
Lvl 3
Lvl 4
Lvl 5
Ice (Băng)
Tự động hồi HP sau khi giết quái
8
7
6
5
4
Tự động hồi Mana sau khi giết quái
8
7
6
5
4
Tăng sức tấn công tuyệt chiêu
37
40
45
50
60
Tăng tỉ lệ tấn công chính xác
25
27
30
35
40
Tăng độ bền của vật phẩm
30%
32%
34%
36%
38%

Hình Ảnh
Thuộc Tính
Tính Năng
Sức mạnh theo level
Lvl 1
Lvl 2
Lvl 3
Lvl 4
Lvl 5
Lightning (Set)
Tăng sát thương tối đa
15
20
25
30
40
Tăng tỉ lệ ra đòn sát thương tối đa
10%
11%
12%
13%
14%
Tăng sát thương chí mạng
30
32
35
40
50
Tăng tỉ lệ ra đòn sát thương chí mạng
8%
9%
10%
11%
12%

Hình Ảnh
Thuộc Tính
Tính Năng
Sức mạnh theo level
Lvl 1
Lvl 2
Lvl 3
Lvl 4
Lvl 5
Wind (Gió)
Tăng tốc độ hồi phục HP
8
10
13
16
20
Tăng thêm HP
4%
5%
6%
7%
8%
Tăng thêm Mana
4%
5%
6%
7%
8%
Tăng tốc độ phục hồi Mana
7
14
21
28
35
Tăng thêm AG
25
30
35
40
50
Tăng tốc độ phục hồi AG
3
5
7
10
15

Hình Ảnh
Thuộc Tính
Tính Năng
Sức mạnh theo level
Lvl 1
Lvl 2
Lvl 3
Lvl 4
Lvl 5
Water (Nước)
Tăng tỉ lệ phòng thủ thành công
10%
11%
12%
13%
14%
Tăng phòng thủ
30
33
36
39
42
Tăng khả năng chống đỡ của khiên
7%
10%
15%
20%
30%
Giảm damage
4%
5%
6%
7%
8%
Phản damage
5%
6%
7%
8%
9%

Hình Ảnh
Thuộc Tính
Tính Năng
Sức mạnh theo level
Lvl 1
Lvl 2
Lvl 3
Lvl 4
Lvl 5
Earth (Đất)
Tăng thể lực
30
32
34
36
38


Hình dạng các loại Ngọc Nguyên TốKhảm ngọc nguyên tố vào vật phẩm

- Cách tạo Ngọc Nguyên Tố:

+ Đến Elbeland(49:242) hoặc Noria(167:98) gặp Nhà Nghiên Cứu Seed.
+ Chọn Khảm Ngọc.
+ Đặt các vật phẩm cần thiết để khảm Ngọc Nguyên Tố vào vật phẩm.
+ Tỉ lệ thành công 100%

Vật PhẩmChi TiếtSố Lượng
Ngọc Nguyên Tố Đã tạo ở bước 2 1
Vật phẩm có socket item vũ khí/phòng ngự phải còn dư socket 1
Ngọc Hỗn Nguyên   1
Ngọc Sáng Tạo   1
Zen   1,000,000


NPC Nhà Nghiên Cứu SeedQuá trình khảm Socket vào đồ

Sau khi khảm- Option bổ sung:

+ Ngoài Option mang Ngọc Nguyên Tố, có những option phát sinh thêm trong quá trình lắp đặt.
+ Option bổ sung được phân biệt riêng biệt là "Tính năng nguyên tố" và "Tính năng socket".

1) Tính năng nguyên tố:
- Mỗi vật phẩm khi khảm Socket theo thứ tự Ngọc Nguyên Tố bên bảng dưới sẽ có tỉ lệ xuất hiện thêm Option bổ sung.

Vật phẩm Thứ tự ngọc nguyên tố trong vật phẩm Option Tỉ lệ thành công
Kiếm / Chùy / Cung / Quyền Trượng Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Tăng sức sát thương +11 30%
Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Lửa Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +11 30%
Gậy Nguyên Tố Lửa Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Tăng tấn công / ma lực +5 30%
Nguyên Tố Sét Nguyên Tố Băng Nguyên Tố Lửa Tăng sức tấn công tuyệt chiêu +11 30%
Mũ / Áo / Quần /
Tay / Giày / Khiên
Nguyên Tố Nước Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió Tăng sức chống đỡ +24 30%
Nguyên Tố Đất Nguyên Tố Gió Nguyên Tố Nước Tăng HP +29 30%

2) Tính năng socket:
- Ngọc Nguyên Tố lấp vào toàn bộ socket item đang sử dụng.

Vật phẩm Tất cả vật phẩm đang sử dụng có chứa các ngọc nguyên tố (số lượng) Option Tỉ lệ thành công
Tất cả ngọc nguyên tố đang sử dụng Nguyên Tố Lửa (1) Nguyên Tố Nước (1) Nguyên Tố Băng (1) Nguyên Tố Gió (1) Nguyên Tố Sét (1) Nguyên Tố Đất (1) Tăng tỉ lệ sát thương gấp đôi +3% 100%
Nguyên Tố Lửa (1) Nguyên Tố Nước (3) Nguyên Tố Băng (1) Nguyên Tố Gió (3) Nguyên Tố Sét (1) Nguyên Tố Đất (2) Loại bỏ phòng thủ đối phương +1% 100%


Tính năng socket bổ sung


Hủy tính năng socket

- Sau khi lắp đặt ngọc nguyên tố vào item mà không thích hợp, các bạn có thể phá hủy ngọc nguyên tố để lấy lại socket trống trên item.

- Có thể tiến hành quá trình phá huỷ thông qua NPC Nhà Nghiên Cứu Seed.

- Không cần phải sử dụng item để phá hủy.

- Lựa chọn Socket cần phá hủy rồi chọn đồng ý, ngọc nguyên tố sẽ bị phá hủy.Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony

Hướng dẫn ép và nâng cấp dòng vàng Harmony

- Ép dòng tính năng vàng Harmony (hay còn gọi là Gia Cường Item) là quá trình nâng cấp vật phẩm bằng cách sử dụng Hòn đá của tạo hóa nhằm tăng tính năng mới cho vật phẩm.

- Ba bước để Gia Cường Item:

 • + Bước 1: Tạo Hòn Đá Tạo Hóa (Harmony)
 • + Bước 2: Gia cường item / Phục hồi item
 • + Bước 3: Nâng cấp tính năng

huong dan gia cuong item

Tạo hòn đá tạo hóa (Harmony)

- Bước 1: thu thập Hòn Đá Nguyên Thủy (có thể tìm thấy khi đánh quái ở vùng đất Kanturu)

Hòn đá nguyên thủy

- Bước 2: Tìm gặp NPC Elpis tại vùng đất Kanturu Remain (78:174)


NPC Elpis trong Tháp Tinh Luyện

- Bước 3: chọn chức năng Tinh Luyện Đá Nguyên Thủy. Đặt 1 viên Đá Nguyên Thủy vào máy tinh chế, sau đó chọn Tinh Chế.

 • + Nếu thành công: nhận được Hòn Đá của Tạo Hóa.
 • + Nếu thất bại: Đá Nguyên Thủy sẽ bị mất.
 • + Tỉ lệ thành công: 80%.

Quá trình tinh chế Đá Nguyên Thủy

Gia cường item

- Sử dụng Hòn Đá của Tạo Hóa đã tạo ở bước trên để đập vào vật phẩm cần gia cường.
- Sau khi đập vào vật phẩm ta sẽ có tỉ lệ ngẫu nhiên được thêm dòng tính năng màu vàng.
- Lưu ý: vật phẩm đã gia cường không thể đem bán hoặc giao dịch với nhau.LoạiChi Tiết
Tăng sức sát thương, pháp thuật tối thiểu Tăng sức sát thương tối thiểu của vũ khí.
Tăng sức sát thương, pháp thuật tối đa Tăng sức sát thương đối đa của vũ khí.
Giảm sức mạnh yêu cầu Giảm mức yêu cầu sử dụng vũ khí về Sức Mạnh.
Giảm nhanh nhẹn yêu cầu Giảm mức yêu cầu sử dụng vũ khí về Nhanh Nhẹn
Tăng lực đánh (tối đa và tối thiểu) Tăng sức sát thương tối đa và tối thiểu.
Tăng sức sát thương chí mạng Tăng sức sát thương chí mạng.
Tăng lực đánh tuyệt chiêu Tăng sức sát thương của tuyệt chiêu cho nhân vật.
Tăng tỉ lệ tấn công chính xác Tăng tỉ lệ tấn công chính xác cho nhân vật khi PVP.
Tăng tỷ lệ giảm SD Chỉ số sát thương được hấp thụ vào lớp SD của đối phương sẽ được đánh thẳng vào máu, ứng với chỉ số đã định sẵn.

Ví dụ: Nếu tỉ lệ giảm sức hấp thụ được tăng lên 5% thì chỉ số hấp thụ vào lớp SD của đối phương sẽ giảm từ 90% xuống 85% và lượng máu bị mất của đối phương sẽ tăng từ 10% lên 15%.
Tăng khả năng loại bỏ SD Bỏ qua sức hấp thụ vào SD của đối phương và đánh thẳng vào máu. Tính năng này chỉ có một giá trị duy nhất khi được thêm vào vũ khí, giá trị này sẽ không thay đổi nếu người chơi tiếp tục Tinh Luyện.

Những tính năng có thể được gia cường vào Vũ Khí


LoạiChi Tiết
Tăng sức phòng thủ Tăng sức phòng thủ
Tăng AG Tăng chỉ số nội lực tối đa
Tăng HP Tăng chỉ số máu tối đa
Tăng lượng phục hồi HP Tăng tỉ lệ tự hồi phục máu
Tăng lượng phục hồi Mana Tăng tỉ lệ tự hồi phục mana
Tăng khả năng tránh đòn (PVP) Tăng tỉ lệ phòng thủ chính xác cho nhân vật khi PVP
Tăng mức giảm sát thương Tăng tỉ lệ giảm sức sát thương chí mạng của đối thủ
Tăng tỷ lệ SD Tăng tỉ lệ hấp thụ sức sát thương của khiên, ứng với chỉ số đã định sẵn, khi PvP.

Tính năng này chỉ có một giá trị duy nhất khi được thêm vào vũ khí, giá trị này sẽ không thay đổi nếu người chơi tiếp tục Tinh luyện.

Ví dụ: Nếu tỉ lệ tăng lên 5%, tỉ lệ hấp thụ sức sát thương của khiên sẽ tăng từ 90% lên 95% và lượng máu bị đánh trúng sẽ giảm từ 10% xuống 5%.

Những tính năng có thể được gia cường vào Item phòng thủ


Phục hồi item

- Trong trường hợp bạn không ưng ý với tính năng mới đã được gia cường, bạn có thể Phục hồi item về trạng thái ban đầu và tiếp tục quá trình gia cường tính năng mới.
- Ngoài ra, item gia cường sẽ không thể giao dịch được nên chức năng này sẽ giúp cho người chơi phục hồi item gia cường trở về trạng thái ban đầu.

- Bước 1: gặp NPC Cheris chuyên Phục hồi các item gia cường tại Aida (86:12)


NPC Cheris tại Aida (86:12)

- Bước 2: Đặt vật phẩm cần phục hồi trạng thái ban đầu và chọn Phục Hồi (tỉ lệ thành công 100%). Sau khi phục hồi, tính năng gia cường sẽ biến mất.


Quá trình phục hồi item

Nâng cấp tính năng

- Để tăng cấp độ cho tính năng mới gia cường bạn có thể dùng Đá Tinh Luyện cấp thấp hoặc cao. (Tỉ lệ thành công khi sử dụng Đá Tinh Luyện Cấp thấp là 2% và 30% khi sử dụng loại Đá Tinh Luyện Cấp Cao)

- Cấp độ của tính năng gia cường tỉ lệ thuận với cấp độ của vật phẩm.

- Cách tạo đá tinh luyện:

 • + Bước 1: Gặp NPC Osbourne chuyên chế tạo các loại Đá Tinh Luyện ở Aida (80:12)

  NPC Osbourne tại Aida (80:12)
 • + Bước 2: Đặt vật phẩm cần tinh chế vào
  Đối với vật phẩm thường sẽ tạo ra đá tinh luyện cấp thấp
  Đối với vật phẩm excellent sẽ tạo ra đá tinh luyện cấp cao
  Đá tinh luyện cấp thấp
  Đá tinh luyện cấp cao

Tính Năng
Tính năng gia cường theo cấp độ của vật phẩm
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11
+12
+13
+14
+15
Tăng sức sát thương tối thiểu
2
3
4
5
6
7
9
11
12
14
15
16
17
20
20
20
Tăng sức sát thương tối đa
3
4
5
6
7
8
10
12
14
17
20
23
26
29
29
29
Giảm sức mạnh yêu cầu
6
8
10
12
14
16
20
23
26
29
32
35
37
40
40 40
Giảm nhanh nhẹn yêu cầu
6
8
10
12
14
16
20
23
26
29
32
35
37
40
40
40
Tăng lực đánh (tối đa và tối thiểu)
7
8
9
11
12
14
16
19
19
19
Tăng sức sát thương chí mạng
12
14
16
18
20
22
24
30
30
30
Tăng lực đánh tuyệt chiêu
12
14
16
18
22
22
22
Tăng tỉ lệ tấn công chính xác
5
7
9
11
14
14
14
Tăng tỉ lệ giảm SD
3
5
7
9
10
10
10
Tăng khả năng loại bỏ SD
10
10
10
Bảng tính năng gia cường của vũ khí (trừ gậy)


Tính Năng
Tính năng gia cường theo cấp độ của vật phẩm
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11
+12
+13
+14
+15
Tăng sức sát thương pháp thuật
6
8
10
12
14
16
17
18
19
21
23
25
27
31
31
31
Giảm sức mạnh yêu cầu
6
8
10
12
14
16
20
23
26
29
32
35
37
40
40
40
Giảm nhanh nhẹn yêu cầu
6
8
10
12
14
16
20
23
26
29
32
35
37
40
40
40
Tăng lực đánh tuyệt chiêu
7
10
13
16
19
22
25
30
30
30
Tăng sức sát thương chí mạng
10
12
14
16
18
20
22
28
28
28
Tăng tỉ lệ tấn công chính xác
5
7
9
11
14
14
14
Tăng tỉ lệ giảm SD
4
6
8
10
13
13
13
Tăng khả năng loại bỏ SD
15
15
15
Bảng tính năng gia cường của gậy


Tính Năng
Tính năng gia cường theo cấp độ của vật phẩm
+0
+1
+2
+3
+4
+5
+6
+7
+8
+9
+10
+11
+12
+13
+14
+15
Tăng sức phòng thủ
3
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
22
25
25
25
Tăng AG
4
6
8
10
12
14
16
18
20
22
25
25
25
Tăng HP
7
9
11
13
15
17
19
21
23
25
30
30
30
Tăng lượng phục hồi HP
1
2
3
4
5
6
7
8
8
8
Tăng lượng phục hồi Mana
1
2
3
4
5
5
5
Tăng khả năng tránh đòn (PVP)
3
4
5
6
8
8
8
Tăng mức giảm sát thương
3
4
5
6
7
7 7
Tăng tỉ lệ SD
5
5
5
Bảng tính năng gia cường của giáp trụ


- Lưu ý:

 • + Nếu cấp độ của item gia cường thấp hơn chỉ số của tính năng gia cường thì dẫn đến tình huống người chơi sẽ thất bại trong việc nâng cấp độ của item bằng Ngọc Tâm Linh hoặc Ước Nguyện. Tính năng gia cường sẽ chuyển sang màu xám.

 • + Mỗi tính năng gia cường đều có điều kiện yêu cầu về cấp độ của tính năng gia cường tương ứng.Hướng dẫn ép dòng tím 380

Hướng dẫn ép dòng tím 380

Giới thiệu

- Ngoài các tính năng gia cường Harmony, còn có những loại tính năng đặc biệt chỉ có thể gia cường cho các item yêu cầu cấp độ 380.
- Những vật phẩm cấp độ 380:

 • Đao Hồng Long

  Explosion Blade

 • Đao Quyền Năng

  Bone Blade

 • Gậy Thần Ma

  Grand Viper Staff

 • Gậy Huyết Vũ

  Red Wing Staff

 • Cung Thái Bình

  Sylph Wind Bow

 • Quyền Trượng Thái Dương

  Solei Scepter

 • Bộ Quyền Năng

  Dragon Knight Set

 • Bộ Thái Bình

  Sylphid Ray Set

 • Bộ Thần Ma

  Venom Mist Set

 • Bộ Hồng Long

  Volcano Set

 • Bộ Thái Dương

  Sunlight Set

 • Bộ Thạch Anh

  Aura Set

 • Bộ Bạch Long

  Soul Phoenix Set

Phương pháp thực hiện

- Nói chuyện với NPC Chaos GoblinNoria (180:100).

- Chọn dòng Sự kết hợp tính năng của Item.

- Nguyên liệu:

 • + Item 380 cần gia cường
 • + 1 Đá Tạo Hóa
 • + 1 Đá Hộ Mệnh
 • + 10 triệu zen


Gia cường item 380

- Sau khi đặt các nguyên liệu cần thiết, chọn Đồng ý.

- Nếu thành công, item của bạn sẽ có thêm 2 dòng tính năng mới (màu tím)

- Nếu thất bại, đá tạo hóa và đá hộ mệnh sẽ bị mất, Item 380 vẫn giữ nguyên.


Quá trình gia cường item 380

Các dòng tính năng 380

- Vũ khí chỉ có dòng tính năng duy nhất, nhưng với các items mang tính phòng thủ sẽ xuất hiện các dòng tính năng khác nhau.Hướng dẫn ép Cánh 1 (Wing 1)

Hướng dẫn ép Cánh 1 (Wing 1)

Giới thiệu

- Khi nhân vật đạt cấp độ 180 có thể trang bị cánh cấp 1.
- Các loại cánh cấp 1:

 • Cánh Quỹ

  Satan Wings Dark Knight

 • Cánh Thiên Đàng

  Heaven Wings Dark Wizard

 • Cánh Tiên Nữ

  Fairy Wings Fairy Elf

 • Cánh Vũ Linh

  Mistery Wings Summoner

Cách tạo cánh cấp 1

Bước 1: tạo vũ khí Chao

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Tạo vũ khí Chaos".

- Nguyên liệu:

 • + Một hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

- Tỉ lệ thành công: tối đa 100%.

- Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 3 loại vũ khí Chao ( DK DW ELF ).

- Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.

Bước 2: tạo cánh cấp 1

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 • + Vũ khí chaos có cấp độ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
 • + Một hoặc nhiều item bất kỳ +4 trở lên và có option tối thiểu là +4.
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

- Tỉ lệ thành công: tối đa 100%.

- Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 4 loại cánh cấp 1 ( DK DW ELF SM ).

- Nếu thất bại, tất cả chi phí và ngọc chao sẽ bị mất, các món nguyên liệu sẽ bị giảm cấp độ cũng như tính năng.


Nguyên liệu ép cánh cấp 1


Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2)

Hướng dẫn ép Cánh 2 (Wing 2)

Giới thiệu

- Khi nhân vật đạt cấp độ 215 và đã hoàn thành nhiệm vụ 150 có thể trang bị cánh cấp 2.
- Các loại cánh cấp 2:

 • Cánh Rồng

  Dragon Wings Blade Knight

 • Cánh Linh Hồn

  Archangel Wings Soul Master

 • Cánh Tinh Thần

  Spirit Wings Muse Elf

 • Cánh Hỏa Thiên

  Despair Wings Bloody Summoner

 • Cánh Bóng Đêm

  Darkness Wings Magic Gladiator

 • Áo Choàng Của Vua

  Cape of Lord Dark Lord

 • Áo Choàng Hiệp Sĩ

  Cape of Fighter Rage Fighter

Cách tạo cánh cấp 2

Tạo cách cấp 2 cho DK, DW, ELF, MG, SM

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 • + 1 Cánh cấp 1
 • + 1 Lông Vũ
 • + 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

- Tỉ lệ thành công: tối đa 90%.

- Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 5 loại cánh cấp 2 ( DK DW ELF MG SM ).

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.


Nguyên liệu ép cánh cấp 2
Tạo áo choàng cho Darklord và Rage Fighter

- Nói chuyện với Chaos Goblin tại Noria (180,100).

- Chọn mục "Kết hợp bình thường".

- Nguyên liệu:

 • + 1 Cánh cấp 1
 • + 1 Huy hiệu hoàng tộc
 • + 1 hoặc nhiều item hoàn hảo bất kỳ +4 trở lên
 • + 1 Ngọc Hỗn Nguyên

- Tỉ lệ thành công: tối đa 90%.

- Nếu thành công, nhận được ngẫu nhiên 1 trong 5 loại cánh cấp 2 ( DK DW ELF MG SM ).

- Nếu thất bại, tất cả nguyên liệu sẽ biến mất.