MU ONLINE

Tính năng hướng dẫn người chơi hoàn thiện nhất

Kiếm - Sword

Kiếm - Sword

 • Đoản Đao

  Shot Sword

 • Chùy Thủ

  Kriss

 • Trường Kiếm

  Rapier

 • Đao Sát Thủ

  Assasin Sword

 • Kiếm Nhật

  Katana

 • Kiếm La Mã

  Gladius

 • Mã Tấu

  Falchion

 • Xà Đao

  Serpent Sword

 • Kiếm Rồng Lửa

  Salamentder

 • Khoái Đao

  Blade

 • Kiếm Ánh Sáng

  Light Saber

 • Kiếm Ma Thuật

  Legendary Sword

 • Hỏa Đao

  Double Blade

 • Thiết Kiếm

  Giant Sword

 • Thái Dương Kiếm

  Heliacal Sword

 • Kiếm Điện

  Lightning Sword

 • Kiếm Băng

  Crystal Sword

 • Kiếm Hủy Diệt

  Sword of Destruction

 • Thiên Ma Kiếm

  Spirit Sword

 • Lôi Phong Đao

  Thunder Blade

 • Thiên Tử Kiếm

  Divine Sword of Archangel

 • Ảo Ảnh Đao

  Rune Blade

 • Cuồng Phong Đao

  Knight Blade

 • Đao Sinh Mệnh

  Black Reign Blade

 • Đao Hồng Long

  Explosion Blade

 • Đao Quyền Năng

  Bone Blade

 • Hỏa Tinh Kiếm

  Flame Blade

 • Ỷ Thiên Đao

  Dark Breaker

 • Ngọc Bích Kiếm

  Sword Breaker

 • Hoả Long Kiếm

  Flame Sword

 • Bá Vương Kiếm

  Imperial SwordGậy - Staff

Gậy - Staff

 • Gậy Xương

  Skull Staff

 • Gậy Tiên

  Angelic Staff

 • Gậy Rắn

  Serpent Lance

 • Gậy Sét

  Thunder Staff

 • Gậy Đầu Lâu

  Gorgon Staff

 • Gậy Ma Thuật

  Legendary Staff

 • Gậy Phục Sinh

  Resurrection Staff

 • Gậy Lôi Phong

  Chaos Lightning Staff

 • Gậy Hủy Diệt

  Unicorn Staff

 • Gậy Triệu Hồn

  Dragon Soul Staff

 • Gậy Hỏa Long

  Divine Staff of Archangel

 • Gậy Kundun

  Kundun Staff

 • Gậy Thần Ma

  Grand Viper Staff

 • Gậy Thiên Sứ

  Platina Wing Staff

 • Gậy Quỷ Vương

  Imperial Staff

 • Gậy Giác Đấu

  Deadly Staff

 • Gậy Bí Ẩn

  Mistery Staff

 • Gậy Gió

  Violent Wind Staff

 • Gậy Ánh Bạc

  Ancient Staff

 • Gậy Bùng Nổ

  Dark Moon Staff

 • Khuyên Xích Quỹ

  Black Rose Staff

 • Gậy Huyết Vũ

  Red Wing Staff

 • Gậy Đoạt Mệnh

  Lilium Staff

 • Gậy Chiêm Tinh

  Demonic Staff

Cung - Bow

Cung - Bow

 • Cung Nhỏ

  Short Bow

 • Cung

  Bow

 • Cung Hoa

  Elven Bow

 • Cung Chiến

  Battle Bow

 • Cung Hổ

  Tiger Bow

 • Cung Bạc

  Silver Bow

 • Mai Hoa Cung

  Chaos Nature Bow

 • Mỹ Nhân Cung

  Viper Bow

 • Cung Thái Bình

  Sylph Wind Bow

 • Cung Thiên Thần

  Albatross Bow

 • Cung Thiên Vũ

  Dark Stinger BowNỏ - Crossbow

Nỏ - Crossbow

 • Nỏ

  Crossbow

 • Nỏ Vàng

  Golden Crossbow

 • Nỏ Thép

  Arquebus

 • Nỏ Ánh Sáng

  Light Crossbow

 • Nỏ Rắn

  Serpent Crossbow

 • Nỏ Thiên Thanh

  Bluewing Crossbow

 • Nỏ Kim Ngân

  Aqua Golden Crossbow

 • Nỏ Hoả Long

  Divine Crossbow of Archangel

 • Nỏ Thánh

  Saint Crossbow

 • Nỏ Thánh Nữ

  Great Rain CrossbowRìu - Axe

Rìu - Axe

 • Rìu nhỏ

  Small Axe

 • Rìu Nhẹ

  Hand Axe

 • Rìu Hai Lưỡi

  Double Axe

 • Rìu Thợ Săn

  Tomahawk

 • Rìu Tiên Nữ

  Elven Axe

 • Rìu Chiến

  Battle Axe

 • Rìu Lưỡi Bạc

  Nikkea Axe

 • Rìu Lưỡi Vàng

  Larkan Axe

 • Rìu Bán Nguyệt

  Crescent Axe

 • Rìu Hoả Long

  Chaos Dragon AxeQuyền Trượng - Scepter

Quyền Trượng - Scepter

 • Quyền Trượng Chiến

  Battle Scepter

 • Quyền Trượng Thép

  Master Scepter

 • Quyền Trượng Bóng Tối

  Great Scepter

 • Quyền Trượng Kim Cương

  Lord Scepter

 • Quyền Trượng Đại Vương

  Great Lord Scepter

 • Quyền Trượng Thái Dương

  Solei Scepter

 • Quyền Trượng Ánh Sáng

  Shining Scepter

 • Quyền Trượng Đế Vương

  Absolute Scepter

 • Quyền Trượng Thiên Tử

  Archangel ScepterThương - Spear

Thương - Spear

 • Giáo Ánh Sáng

  Light Spear

 • Giáo

  Spear

 • Thương

  Dragon Lance

 • Đinh Ba

  Great Trident

 • Xà Giáo

  Serpent Spear

 • Giáo Hai Lưỡi

  Double Poleaxe

 • Kích

  Halberd

 • Kích Hai Đầu

  Berdish

 • Lưỡi Hái

  Great Scythe

 • Lưỡi Hái Tử Thần

  Bill of Balrog

 • Đại Long Đao

  Dragon SpearChùy - Mace

Chùy - Mace

 • Chùy

  Mace

 • Chùy Gai

  Morning Star

 • Chùy Dây

  Flail

 • Búa Chiến

  War hammer

 • Búa Băng

  Crystal Mace

 • Chùy Tiên Nữ

  Elemental Mace

 • Chùy Băng Tinh

  Frost MaceKhiên - Shield

Khiên - Shield

 • Khiên Tròn

  Small Shield

 • Khiên Sắt

  Buckler

 • Khiên Sừng

  Horn Shield

 • Khiên Diều

  Kite Shield

 • Khiên Xương

  Skull Shield

 • Khiên Bạc

  Round Shield

 • Khiên Tiên Nữ

  Elven Shield

 • Khiên Gia Huy

  Plate Shield

 • Khiên Chông

  Spike Shield

 • Khiên Kim Long

  Dragon Slayer Shield

 • Khiên Ma Thuật

  Legendary Shield

 • Khiên Ngưu Vương

  Bronze Shield

 • Khiên Hỏa Long

  Dragon Shield

 • Khiên Thánh Nữ

  Elemental Shield

 • Khiên Triệu Hồn

  Grand Soul Shield

 • Khiên Băng Tinh

  Frost Barrier Shield

 • Khiên Vinh Quang

  Crimson GLory Shield

 • Khiên Quỷ Vương

  Guardian Shield

 • Khiên Giác Đấu

  Salamender Shield